Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

beyond-invisible
6043 777a 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamajenki majenki

June 17 2015

beyond-invisible
9980 65ff 390
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
Sponsored post
feedback2020-admin

June 02 2015

May 25 2015

beyond-invisible
1188 8869 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viastonerr stonerr

May 23 2015

beyond-invisible
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viaabsolem absolem

May 14 2015

2012 31dd 390
Reposted fromev3 ev3 viathetemple thetemple

May 13 2015

beyond-invisible
1541 9978 390

May 12 2015

beyond-invisible
Freedom is not to do whatever you want but to be free doing what you do.
— Minilogue - As Human as Possible
Reposted fromstonerr stonerr

May 10 2015

beyond-invisible
beyond-invisible
3405 5cfd 390
beyond-invisible
3388 ff65 390
beyond-invisible
3368 1f36 390
Reposted byhaveagoodday haveagoodday
beyond-invisible
3365 c11c 390
beyond-invisible
3344 0025 390
beyond-invisible
3299 c6b4 390

May 06 2015

beyond-invisible
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyzone myzone

May 05 2015

beyond-invisible
6347 a06f 390
Reposted fromhormeza hormeza viagrapefruit-moon grapefruit-moon

May 04 2015

beyond-invisible
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak

April 28 2015

beyond-invisible
7173 f208 390
Reposted fromhysterie hysterie viarainbowarrior rainbowarrior

April 24 2015

beyond-invisible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...